Dåvildt

Aabenraa, Sønderborg og Haderslev Kommuner samt de dele af Kolding og Vejen Kommuner, der ligger syd for E20

Då, spidshjort og dåkalv 01.11-31.01
Dåhjort større end spidshjort 01.12-31.12