Hjortevildt tælling

Hvert år bliver der første weekend i marts, lavet en optælling af dåvildt og kronvildt. Optællingen laves ud fra nedenstående forudsætninger.

 Hjortevildtgruppe Sønderjylland har igen i år besluttet at gennemføre en koordineret optælling af kronvildt og dåvildt i hele regionen. På grundlag af erfaringerne fra tidligere tællinger, er det vurderet at det bedste resultat opnås ved igen at foretage såvel aften- som en morgentælling.

Tællingen foretages af lokalkendte folk i de udvalgte områder, som fremgår af hoslagte kort. Der tælles fredag aften fra omkring solnedgang til man ikke længere kan se. Igen lørdag morgen fra første lys til ca. ½ time efter solopgang. For at skabe så lidt forstyrrelse som muligt, foretages optællingen i princippet kun fra bil. Dette er også nødvendigt for at kunne nå at dække et rimeligt stort område i løbet af den korte tid, då- og kronvildtet kan forventes at opholde sig på markerne, mens de kan ses.

 Observerede dyr markeres på kort og anføres på hoslagte skemaer med angivelse af klokkeslet, sted samt køn og alder, såfremt det er muligt.

 Der gives et estimat af bestanden i det valgte område.

 Kl. ca. 8,30 bliver der en samlede evaluering af tællingen i regionen. Her vil der være kaffe og rundstykker. Det sker på NST Vadehavet

 Skovridervej 3, 6510 Gram  - senest kl. 08.00

 Vi håber på godt tællevejr samt, at alle tællere kan afse tid til at komme.

 Med venlig hilsen

  

Jens Hangaard Nielsen

Formand